Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziela:

7.00, 9.00, 11.00, 17.00, 20.00

Dni powszednie:

6.30, 18.00


 Kaplica

Biały Dunajec Górny

9.00 (niedziela), 8.00 (piątek)

 


 

 Środa - 18.00

Nowenna do

MB Nieustającej Pomocy

 


 

Piątek - 18.00

Koronka

do Bożego Miłosierdzia

 


 

 Relikwie św. Rity

w naszym kościele

 

 

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z PRZEPISAMI RODO

Polityka prywatności Strony Internetowej Parafii Poronin

 

 

1. Parafia Poronin, ul. Piłsudskiego 17, 34-520 Poronin, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis www.parafiaporonin.o12.pl oraz dokłada wszelkich starań, aby chronić zgromadzone w nim dane oraz wizerunek osób przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

2. Administratorem danych Użytkowników Serwisu jest Parafia Poronin, ul. Piłsudskiego 17, 34-520 Poronin, zwana dalej: „Administratorem".

3. Dane oraz wizerunek osób mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom kościelnym oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa.

4.  Informacje o Użytkownikach strony są przechowywane i przetwarzane przez Parafię Poronin z zachowaniem środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Autorskie.

5.   Administrator gromadzi dane wyłącznie w celach:

•         świadczenia usług drogą elektroniczną,

•         pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.

6.  Administrator udostępnia wizerunek osób w celach związanych z relacjonowaniem wydarzeń Parafii Poronin oraz działalnością Księży w galeriach zdjęć oraz filmów Parafii Poronin.

7.   Administrator stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

8.   W przypadku zgłoszenia wniosku o usunięcie Pani/Pana danych osobowych i/lub zdjęć z Serwisu, Administrator dokona ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Panią/Pana takiego wniosku.

9.        Zebrane dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

10.      Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

11.      Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa odnośnie przetwarzania jego danych osobowych:

•         prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych,

•         prawo do sprostowania danych,

•         prawo do usunięcia danych,

•         prawo do wniesienia skargi do organów właściwych ze względu na ochronę danych osobowych,

•         prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

•         prawo do bycia zapomnianym.

12.      Oświadczenia i wszelkie korespondencje w zakresie danych osobowych oraz naruszenia prawa do wizerunku proszę kierować na adresy email: zarek@wp.pl lub w formie pisemnej, na adres siedziby Administratora: Parafia Poronin, ul. Piłsudskiego 17, 34-520 Poronin z dopiskiem „ochrona danych osobowych"/ „ochrona wizerunku".